Serwis i usługi

Serwis i usługi

Serwis i usługi

Kompetentny i doświadczony zespól  serwisowy FAMAK SA  oferuje pełen wachlarz usług serwisowych i modernizacyjnych, maszyn i urządzeń przeładunkowych, transportowych i dźwigowych.

 • świadczymy usługi naprawy i modernizacji urządzeń w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, elektrycznym i AKPiA,
 • sprawujemy opiekę konserwacyjną urządzeń wg zaleceń dokumentacji techniczno-ruchowej, minimalizując potencjalne przestoje urządzeń spowodowane awarią,
 • planujemy remonty  i wyznaczamy kierunki modernizacji  urządzeń, dostosowując je do potrzeb i możliwości finansowych naszego klienta,
 • specjalizujemy się w konserwacji, naprawach i modernizacji układów hydraulicznych, Posiadamy specjalistyczne wyposażenie, które pozwala na określenie stanu technicznego tych układów. Wspieramy klienta od etapu projektu do uruchomienia układu.
 • wykonujemy przeglądy urządzeń, będących pod nadzorem UDT lub TDT:
  • przygotowujemy urządzenia do badania doraźnego
  • opracowujemy RESURS urządzeń

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy projektowaniu, produkcji i serwisowaniu urządzeń, gwarantuje naszym klientom kompleksowe, rzetelne i profesjonalne wykonanie ekspertyz technicznych urządzenia.  

 

Ekspertyzy obejmują m.in.:

 • w zakresie konstrukcji stalowej urządzeń:
  • określenie stopnia degradacji powłoki lakierniczej
  • stan połączeń spawalniczych i śrubowych
  • pomiary grubości elementów stalowych oraz określenie stopnia ubytku spowodowanego korozją
  • pomiary geometrii konstrukcji
 • w zakresie mechanizmów:
  • kontrolę poprawności pracy mechanizmów (napędy, elementy ruchome)
  • określenie stopnia zużycia elementów układów napędowych
 • w zakresie układów hydraulicznych:
  • przeprowadzenie pomiarów parametrów eksploatacyjnych układu hydraulicznego:
   • określenie stopnia zużycia pomp i silników poprzez pomiary ciśnienia i wydajności,
   • określenie parametrów oleju hydraulicznego: klasa czystości, właściwości fizyko-chemiczne oleju,
   • diagnostykę przecieków wewnętrznych.
 • w zakresie wyposażenia elektrycznego:
  • ocena stanu instalacji elektrycznej udokumentowana pomiarami elektrycznymi:
   • przewodów elektrycznych
   • silników
   • aparatów elektrycznych
  • sprawdzenie prawidłowości działania łączników bezpieczeństwa i całej aparatury AKPiA, łącznie z układami opartym i na sterownikach PLC

 

W wyniku przeprowadzonych badań klient otrzymuje:

 • szczegółowy opisu aktualnego stanu badanego urządzenia
 • wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji
 • propozycję naprawy lub modernizacji
 • dokumentację naprawy

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak