Realizacje

Ładowarko-zwałowarka dla Portu Północnego

Klient:

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe "Port Północny"

Produkt:

ładowarko-zwałowarka

Miejsce:

Gdańsk, Polska

Rok:

2013

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się