Komunikaty

Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG 89/2020 (5979) poz. 221637.)

27 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu nr 92 do rejestru KRS następującej treści:


Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁA 2. MACIEJ PIOTR 3. 76030904357 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak