Komunikaty

Plan połączenia spółek FAMAK SA oraz SKW BIURO PROJEKTOWO-TECHNICZNE sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, zarząd FAMAK SA postanawia o udostępnieniu planu połączenia spółki FAMAK SA z siedzibą w Kluczborku (spółka przejmująca) ze spółką SKW BIURO PROJEKTOWO-TECHNICZNE sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (spółka przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej spółki.

Plan Połączenia FAMAK S.A. - SKW BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak