Komunikaty

Realizacja kontraktu z MINI MARITZA IZTOK EAD

W obecności ministra energii Bułgarii Temenuzhka Petkova i licznych gości odbyło się uroczyste zgłoszenie do uruchomienia dwóch nowych koparek wielonaczyniowych KWK 2000 i KWK 400 L. Następnie koparka KWK 400 L wyruszyła do kopalni Troyanovo-północ, gdzie po jej uruchomieniu przeprowadzone zostaną testy wydajności.

Przypominamy, że nasza spółka w 2016 roku zawarła z MINI MARITZA IZTOK EAD, największym producentem węgla brunatnego w Bułgarii, kontrakt na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz oddanie do użytku koparek typu SRs 2000, a także SRs 200.

Opiewający na kwotę ponad 114 mln zł kontrakt zrealizowany został przez FAMUR FAMAK w konsorcjum z BALGARSKA ENERGETIKA AD. Należy podkreślić, że był to pierwszy kontrakt na modernizację sprzętu ciężkiego w bułgarskim górnictwie od 26 lat. Umowa zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego przez „Kozloduy International Decommissioning Support Fund”, a zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak