Komunikaty

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd FAMAK SA z siedzibą w Kluczborku (dalej „spółka”) w związku z art. 16 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, tj. ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak