Władze spółki

Zarząd

Robert Rulkiewicz

prezes zarządu
Robert Rulkiewicz

Robert Rulkiewicz

prezes zarządu

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Mechanika. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii tejże uczelni. Od 1990 do 2005 roku był właścicielem i dyrektorem naczelnym firmy CONEX, specjalizującej się w wytwarzaniu i montażu konstrukcji stalowych dla przemysłu Oil&Gas oraz energetycznego. W 2005 roku objął funkcję prezesa zarządu PA CONEX sp. z o.o. Od 2010 roku piastował tożsame stanowisko w Amontex sp. z o.o. W kolejnych latach był doradcą zarządu ds. kontraktów w spółce ELWO oraz dyrektorem ds. zawierania i realizacji kontraktów w Izotechnik sp. z o.o. W 2013 roku został mianowany prezesem zarządu spółki Ponar Solution, a w 2018 r. objął posadę wiceprezesa zarządu Mostostalu Chojnice sp. z o.o. Od stycznia do grudnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w Zamet SA. Stanowisko prezesa zarządu FAMUR FAMAK SA sprawuje od grudnia 2020 roku.

Paweł Majcherkiewicz

wiceprezes zarządu
Paweł Majcherkiewicz

Paweł Majcherkiewicz

wiceprezes zarządu

Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie inżynierii finansowej na Toulouse Business School oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Jest również absolwentem programu Executive MBA (US), organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą Kapitałową TDJ. W latach 2007–2013 kierował Biurem Relacji Inwestorskich FAMUR SA. Pełnił również funkcję kierownika projektów strategicznych w TDJ SA oraz dyrektora finansowego w NiUW Glinik w Gorlicach. Od maja 2014 r. zasiada w zarządzie FAMUR FAMAK SA jako wiceprezes zarządu. Był również członkiem Rady Nadzorczej FUGO SA.

Marcin Rybarczyk

wiceprezes zarządu
Marcin Rybarczyk

Marcin Rybarczyk

wiceprezes zarządu

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami logistycznymi oraz program rozwoju managerów w ICAN Institute.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji. Od 2001 roku był związany z Grupą Cersanit, w której ostatnio pełnił funkcję dyrektora operacyjnego dla regionu Europy Wschodniej i był odpowiedzialny za zarządzanie sześcioma zakładami produkcyjnymi na terenie Rosji i Ukrainy. W styczniu 2020 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu w FAMUR FAMAK SA. Od stycznia do września 2020 r. zasiadał w zarządzie FUGO sp. z o.o.

Beata Zawiszowska

wiceprezes zarządu
Beata Zawiszowska

Beata Zawiszowska

wiceprezes zarządu

Od 1998 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Jest członkiem zarządu FAMUR SA od 2002 roku, tj. od początku tworzenia Grupy. Odpowiada m.in. za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pozyskiwanie finansowania. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prezesa zarządu KOPEX SA (później PRIMETECH SA).

Rada Nadzorcza

Czesław Kisiel

przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław Kisiel

Czesław Kisiel

przewodniczący Rady Nadzorczej

Prezes zarządu TDJ sp. z o.o., odpowiedzialny za ład korporacyjny w całej Grupie, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów Grupy Kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jacek Leonkiewicz

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Leonkiewicz

Jacek Leonkiewicz

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze. Studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, w którym pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji w PKP SA, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. Od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Jest także członkiem rad nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy TDJ: Odlewnia Śrem SA, Pioma Odlewnia sp. z o.o. oraz PGO SA.

Ireneusz Kazimierski

członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Kazimierski

Ireneusz Kazimierski

członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Posiada certyfikat ukończenia programu rozwoju menedżerów w ICAN Institute Harvard Business. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Ceramice Paradyż. Następnie był związany z takimi firmami jak Ultra Pack i Grupa Rovese (Cersanit, Opoczno), zajmując kolejne szczeble stanowisk zarządczych. Jako CEO Rovese odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej, angażując się w proces przemiany firmy w organizację o zasięgu globalnym. Od listopada 2017 do marca 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Od listopada 2017 do listopada 2019 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych w PGO SA. Od listopada 2019 r. zasiada w zarządzie FAMUR SA, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu. Od listopada 2019 do grudnia 2020 był prezesem zarządu FAMUR FAMAK SA.

Tomasz Domogała

członek Rady Nadzorczej
Tomasz Domogała

Tomasz Domogała

członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej FAMUR SA, a od 2010 roku jest jej przewodniczącym. W tym samym roku Tomasz Domogała objął funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej funduszu TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego, jako właściciel całej Grupy TDJ. Funduszowi podlegają obecnie m.in. trzy duże giełdowe grupy kapitałowe: FAMUR, Polska Grupa Odlewnicza oraz Zamet Industry. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą KOPEX (obecnie Grupa PRIMETECH), wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

Mirosław Bendzera

członek Rady Nadzorczej
Mirosław Bendzera

Mirosław Bendzera

członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Pełnił funkcje w organach takich spółek jak Ponar Wadowice SA i Ponar Silesia SA oraz zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Był prezesem zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej SA. W październiku 2014 roku objął stanowisko prezesa FAMUR SA.

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

członek Rady Nadzorczej
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM SA, kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE SA. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI SA, gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity SA, natomiast od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity SA, sprawując nadzór nad obszarami finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. Między 2008 a 2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Jest także członkiem rad nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy TDJ: Odlewnia Śrem SA, Pioma Odlewnia sp. z o.o., Pemug SA, PGO SA i FPM SA.

Tomasz Jakubowski

członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jakubowski

Tomasz Jakubowski

członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie oparte na strukturze programu MBA, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA). Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze i był członkiem zarządów wielu spółek kapitałowych Grupy TDJ, m.in. w Zakładach Mechanicznych Zamet SA i FMG Pioma SA. W latach 2003-2010 pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu FAMUR SA. Zajmował także stanowisko prezesa zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Od lipca 2012 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Kompanii Węglowej SA, a od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. pełnił w tej spółce funkcję wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju. Od maja 2015 r. Tomasz Jakubowski stał na czele Zamet SA. W strukturze Grupy Zamet sprawował ponadto funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn SA (od sierpnia 2017 r.) oraz prezesa zarządu Zamet Industry sp. z o.o. (od stycznia 2018 r.). Obecnie zasiada w zarządzie FAMUR SA, na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych Underground.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak