Komunikaty

Zakończył się montaż największej polskiej ładowarko-zwałowarki w Porcie Północnym w Gdańsku.

Zaprojektowana, wyprodukowana i uruchomiona przez naszą spółkę ładowarko-zwałowarka ma długość 122 m i waży 700 ton. Jest to największa tego typu maszyna w Polsce, ponieważ została wyposażona w 50-metrowy wysięgnik.

Ładowarko-zwałowarka ŁZKS 1000.50 posiada podwozie z kołowym mechanizmem jazdy,  platformę obrotową z mechanizmem obrotu oraz nadwozie zwodzone z wysięgnikiem koła czerpakowego o maksymalnym promieniu czerpania aż 50 m. To pozwala na zaszeregowanie urządzenia do największych, dotychczas projektowanych ładowarko-zwałowarek. Maksymalny zasięg sypania mierzony na poziomie placu składowego przekracza 59 m i pozwala na samodzielne zapełnienie obu komór placu składowego na całej ich szerokości.

Elementem urabiającym jest koło czerpakowe o średnicy 7,55 m z ośmioma czerpakami o pojemności czerpania 1000 dm3 każdy, co pozwala uzyskać wydajność czerpania 2000 t/godz. oraz  wydajność zwałowania na poziomie 4000 t/godz. Dzięki temu ładowarko-zwałowarka może współpracować z dwoma nowoczesnymi żurawiami portowymi oraz z załadownią wagonów.

Ładowarko-zwałowarka kołowo-szynowa ŁZKS 1000.50 będzie obsługiwać place składowe po obu stronach kilkusetmetrowego torowiska o rozstawie szyn 8 m. Wzdłuż torowiska usytuowano dwa przenośniki placowe, których zadaniem jest transport nosiwa z rozładowywanych statków. Ładowarko-zwałowarka, jako maszyna dwufunkcyjna, przeznaczona jest do zwałowania materiałów sypkich poprzez wózek zrzutowy, zasilający przesyp i przenośnik rewersyjny na plac składowy lub do jego pobierania (ładowania) z placu i przekazywania na przenośniki placowe.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak