Komunikaty

Ogłoszenie wpisu dotyczącego Spółki w MSIG

25 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 91 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.02.2020R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KN W KATOWICACH, REP. A NR 732/2020, ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA 3. 270641528 4. 0000048716 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 102366240,00 ZŁ wpisać: 1. 102757196,80 ZŁ wykreślić: 3. 102366240 wpisać: 3. 321116240 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 0,32 ZŁ wykreślić: 5. 102366240,00 ZŁ wpisać: 5. 102757196,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 218750000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYPUŁA 2. ZDZISŁAW WŁADYSŁAW 3. 59062703875 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JAKUBOWSKI 2. TOMASZ DAMIAN 3. 64081300970

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak